Xử Lý Nước Thải

Ngành chăn nuôi heo, bò, gà và hệ thống xử lý nước thải

Ngành nông nghiệp vẫn đang từ từ phát triển cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp ở Việt Nam. Hai ngành chính trong nền sản xuất nông nghiệp của nước ta là trồng trọt và chăn nuôi.  Nền nông nghiệp cũng đang góp vào làm tăng nguồn thu GDP của nước nhà bởi lợi thế ở nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi cho trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của ngành là những mặt hạn chế tác động xấu đến sức khỏe và con người. Lượng nước thải phát sinh của ngành cần có biện pháp thiết kế sao cho phù hợp với môi trường.

D-8.1

Nguyên nhân phát sinh nguồn nước thải chủ yếu là lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt trang trại, nước thải sinh hoạt của công nhân và từ các  công đoạn vệ sinh chuồng trại, tắm cho vật nuôi. Đặc biệt là từ khâu vệ sinh cho chuồng trại.

Xem thêm http://www.carreraverdefn.com/category/xu-ly-nuoc-thai/

Phân của các vật nuôi, các chất rắn lơ lửng, thức ăn thừa theo dòng nước vệ sinh trôi vào dòng thải,…là các thành phần nước thải. Đồng thời BOD, COD, N, P, SS, Coliform, Độ màu, Độ đục và Dầu mỡ là các chỉ tiêu chủ yếu ô nhiễm. Vì vậy, cần có biện pháp thích hợp.

Xử lý sinh học kị khí là công nghệ xử lý quan trọng và thiết yếu nhất. Cần có các công trình xử lý các chỉ tiêu N, P do hàm lượng này trong nước thải khá cao.

Với http://binhphuocxanh.vn thì hệ thống xử lý nước thải ngành nông nghiệp chăn nuôi heo, trâu,.. là nước thải được đưa đến hầm biogas. Sau đó qua các song chắn rác để loại bỏ các rác thải lớn, tiếp tục đưa đến bể lắng cát, bể USAB, hồ sinh học (kị khí, thiếu khí,hiếu khí). Cuối cùng là đến nguồn tiếp nhận. Cần lựa chọn các công trình hợp lý, các phương pháp xử lý phù hợp.

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *